mod's hair AGENCY

2022-02-26
【MAKE-UP 津田雅世】KEITA MRUYAMA SUPING & SUMMER 2022

MAKE-UP 津田雅世が、KEITA MRUYAMA SUPING & SUMMER 2022のメイクを担当しました。

Staff
Photographer:Yasutomo Ebisu
Styling:Yoko Miyake
Hair:Taku(CUTTERS)
Model:Angela(tateoka office)、Eimi Kuroda(ASIA CROSS)、Takuya Amakasu(DONNA)

Archive

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
0000