mod's hair AGENCY

2016-10-22
【Make-up 津田雅世】HERMÈS 2016-17 秋冬コレクション

Make-up津田雅世が、HERMÈS 2016-17 秋冬コレクションのメイクを担当しました。

Staff
Hair : Yusuke taniguchi