mod's hair AGENCY

装苑2016..1月号

2015年11月28日発売 出版社:文化出版局

装苑2016..1月号 担当者:岩田美香HAIR&MAKE-UP 岩田美香
NEW CREATION デザイナーたちの、新たなる創造
PT/HARUKI MATSUI、ST/MAYU YAUCHI、M/Ines Yasuda,arata,Hesui
 

Archive

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011