mod's hair AGENCY

LAST17号

2019年11月11日発売 出版社:シムサム・メディア

LAST17号 担当者:河村慎也

HAIR&MAKE-UP 河村慎也
50years  古い靴と黒服と赤い記憶
PT/NAOTO KOBAYASHI、ST/DAI ISHII、M/SHIGERU TAKAHATAKE  , ANITA

Archive

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011