mod's hair AGENCY

装苑6月号

2012年04月28日発売 出版社:文化出版局

装苑6月号 担当者:石川 / 塩沢 / 上川

装苑6月号

Hair&Make Up 石川ひろ子
(左)テーマ/ Japanese Wedding Dress
PT/ OSAMU YOKONAMI、ST/ MANA YAMAMOTO、M/ Mia

Hair&Make Up 塩沢延之
(中央)テーマ/ miu miu girls
PT/ TAKASHI MIEZAKI、ST/ YUKI WATANABE

Hair&Make Up 上川タカエ
(右)テーマ/表紙 JUNE BRIDE
PT/ HIROYA KITA(IMAGE)、ST/ YOKO OMORI、M/ Mona、Drelich Romana

Archive

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011