mod's hair AGENCY

装苑 7月号

2011年05月28日発売 出版社:文化出版局

装苑 7月号 担当者:石川ひろ子

装苑7月号

HAIR&MAKE-UP 石川ひろ子
テーマ/ Japanese Models with Tokyo Mode
PT/ OSAMU YOKONAMI、M/ KOuKA

テーマ/ 夏に着たいベーシックアイテム
PT/ OSAMU YOKONAMI、ST/ YURIKO E、M/ Akari Hayami

Archive

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011